Polityka prywatności

DURAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. oświadcza, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest DURAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440805, kapitał zakładowy 20.000 zł, NIP 873-325-03-69, REGON 122696872.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  3. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celach przedstawienia oferty finansowej polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej a także w celach otrzymywanie oferty handlowej.
  4. Na podstawie art. 7 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, na każdym etapie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu niezbędne jest wysłanie stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika do Administratora danych DURAS NIERUCHOMOŚCI SP. ZO.O. na adres: [email protected]
  5. Dane osobowe będą udostępniane Doradcy Finansowemu Open Finanse.
  6. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestrowym może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

W serwisie durasnieruchomosci.pl wykorzystano:

  1. Zdjęcie użytkowniczki josephin przedstawiające panoramę Tarnowa.