Nieruchomość wystawiona na sprzedaż
DZIAŁAMY OD 2012 ROKU

Poradnik

Rynek nieruchomości to jeden z najbardziej dynamicznych sektorów, na którym ciągle zachodzi wiele zmian. Podejmowanie decyzji o kupnie czy sprzedaży nieruchomości, wymaga wiedzy i orientacji w odpowiednim zakresie. W celu ułatwienia współpracy z naszym biurem i zapewnienia bezpieczeństwa realizacji transakcji sprzedaży i kupna nieruchomości, przygotowaliśmy dla Państwa wykaz niezbędnych dokumentów, niezbędnych do zawarcia transakcji.

Nieruchomość wystawiona na sprzedaż

Sprzedaż działki

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział,
 • informacja /zaświadczenie o uproszczonym planie lasu.
Pracownik biura nieruchomości przygląda się ofercie

Sprzedaż lokalu / budynek z księgą wieczystą

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu / budynku nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • informacja/zaświadczenie o uproszczonym planie lasu.
Pracownik biura nieruchomości przygląda się ofercie

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
Pracownik biura nieruchomości przygląda się ofercie

Inne niezbędne dokumenty

 • w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • pozwolenie na budowę, dziennik budowy, projekt budowlany,
 • zgłoszenie zakończenia budowy/zgłoszenie do użytkowania,
 • umowy na Media gaz/prąd/woda/kanalizacja,
 • akt/y Zgonu, ślubu,
 • umowy majątkowe,
 • dowód osobisty,
 • pełnomocnictwo współwłaścicieli w razie ich nieobecności,
 • postanowienie Sądu Rodzinnego zezwalające na zbycie nieruchomości należącej do nieletniego/ubezwłasnowolnionego.